Nội thất là gì? Nội thất là những món đồ được trang trí và sử dụng trong sinh hoạt gia đình sau khi bạn mua nhà hoặc xây dựng một căn nhà mới…