Gỗ

Những thông tin về gỗ bạn cần biết từ các loại gỗ quý như: gỗ sưa, gỗ căm xe, gõ đỏ… đến các loại gỗ thông thường làm trang trí nội thất như: gỗ sồi, xoan đào, mít, thông, ask tần bì…